OV448 - Hij die de Zoon bevrijdt

refrein

Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
om nooit meer een slaaf van de zonde te zijn.
Hij, die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij,
vrij om een dienstknecht van God te zijn.

strofe

Want waar de Geest van de Heer is
maakt hij mensen vrij.
Ik ga niet meer gebukt
onder het juk van slavernij.
Jezus is de weg en de waarheid voor mij.
Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij.