OV447 - Ik ben vrijgekocht

Ik ben vrijgekocht door het Hoogste Goed.
'k ben verlost en geheiligd door Jezus' bloed.
Al mijn schuld betaald door het Offerlam.
Halleluja voor de Heer die het op zich nam.