OV441 - De kracht van Jezus is wondergroot

refrein

De kracht van Jezus
is wondergroot.
Alles werd weer nieuw
toen Hij stierf voor mij.
De Zoon van God
stond op uit de dood.
Hij overwon en kocht mij vrij.

strofe

(v) Hoofdsieraad in plaats van as.
(m) Vreugdeolie in plaats van rouw.
(v) Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.
(a) Een planting des Heren tot Zijn verheerlijking.