OV436 - Onze Vader

strofe 1

Onze Vader in de hemel,
heilig is uw naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen.
Laat Uw wil worden gedaan,
in de hemel, zo ook hier op aard.

strofe 2

Onze Vader in de hemel ,
geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen:
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

refrein

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid!
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid!

brug

En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad!

slot

Amen! Amen!