OV435 - Heer Uw koninkrijk breekt baan

refrein

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de bergen wank'len, storten in de zee,
engelen juichen met ons mee.

strofe 1

Doven horen, lammen lopen;
door uw kracht gaan kerkers open.
Doden leven door uw woord;
het evangelie wordt gehoord.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

refrein 2

Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht,
heel de aarde ziet uw grote macht:
de zieken helen, blinden krijgen zicht,
leven verder in uw licht.

strofe 2

Jezus Christus, Heer der heren,
heel de aard zal U vereren;
U, de Koning van 't heelal,
die was, die is en komen zal.
Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

slot

Sterkte, macht, wijsheid, kracht,
heerlijkheid in eeuwigheid.
Sterkte, macht, wijsheid, kracht,
heerlijkheid in eeuwigheid, in eeuwigheid,
in eeuwigheid!