OV433 - Groter is Hij

refrein

Groter is Hij die in mij is
dan die in de wereld is.
Machtiger is de naam van Jezus!

strofe

Want zijn naam is verhoogd
boven iedere naam,
geen macht overtreft zijn gezag.

En geen kracht op de wereld
is sterker dan Hij.
Jezus, de Heer leeft in mij!