OV43 - In Gods overwinning

strofe 1

In Gods overwinning
trekken wij ten strijd.
Samen in zijn leger,
Hem ten dienst gewijd.

Christus, onze Koning,
stelt Zich aan het hoofd.
Hij heeft ons de zege
in de strijd beloofd.
Hij heeft ons de zege
in de strijd beloofd.

strofe 2

Als een machtig leger,
vol van Geest en kracht,
gaan wij achter Jezus,
die ons 't leven bracht.

Nergens heerse tweedracht.
Eén geloof, één Heer,
één in hoop en liefde,
juichend Hem ter eer.
één in hoop en liefde,
juichend Hem ter eer.

strofe 3

Tronen, machten, krachten
zullen dra vergaan,
waar de heil'gen samen
vastgeworteld staan.

Niets kan ons weerhouden,
jagend naar het eind.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd.

strofe 4

Volg uw Meester, kind'ren,
sluit u vast aaneen.
Hef het schild als pijlen
suizen om u heen.

Hem zij eer, aanbidding,
roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.