OV422 - U wil ik kennen

strofe

U wil ik kennen,
U wil ik kennen.
En steeds met U wandelen
door U met de waarheid bekleed.

'k heb mijn ogen op U gericht,
Heer toon mij uw aangezicht.
Ik bouw mijn geloof op U,
vertrouw U mijn leven toe.

refrein

U wil ik kennen.
Leer mij U kennen,
meer van U houden, Heer.
Jezus, Jezus.