OV420 - Geen andere naam

refrein

Geen andere naam
dan de naam van Jezus,
geen andere naam
dan de naam van de Heer.

Geen andere naam
dan de naam van Jezus
is waard te ontvangen
de glorie en ere, de kracht
en de lof in eeuwigheid.

strofe

Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Zijn naam is hoger dan de hemel.

Zijn naam is verheven
boven heel de aard'.
Geef glorie en eer Hem
en prijs nu zijn naam.