OV419 - U bent God en wij prijzen U

strofe

(m) U bent God, en wij prijzen U
(v) en wij prijzen U.
(m) U bent Heer, wij verhogen U
(v) wij verhogen U.

refrein

Want u bent onze Vader;
heel de schepping buigt voor U.
heel de schepping buigt voor U.
Amen.