OV415 - Toon je dank aan de Heer

refrein

Toon je dank aan de Heer,
want zijn liefde eindigt nooit.
Toon je dank aan de Heer.
Aan zijn liefde komt nooit een eind.

strofe 1

Prijs de Heer, zing je lofgezang,
en vertel de wereld van Hem.
Vul de landen met feestgezangen,
verwelkom Hem met je stem.

strofe 2

Dank de Heer voor de goede oogst,
en zijn adem op al wat leeft.
Voor de pracht in zijn scheppingskracht
en de vreugde die Hij ons geeft.

strofe 3

Laat de hemel nu voor Hem juichen
en heel de aarde, wees blij!
Al wat leeft en wat adem heeft,
roep nu luid: de koning is Hij!