OV412 - Komt tot Mij

refrein

Komt tot Mij,
allen die vermoeid en belast zijt.
Komt tot Mij,
en Ik geef u rust.

strofe

Neemt mijn juk op u en leert van mij.
Want ik ben zachtmoedig en need'rig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.