OV409 - Heel mijn hart jubelt voor de Heer

refrein

Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
Ik dans, want alles zingt in mij.
Hij maakte mij zo stralend als de zon
door zijn rechtvaardigheid.

Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
Heel mijn hart jubelt voor de Heer.

strofe 1

Ik was arm maar Hij bracht rijkdom,
ruilde schande om voor eer.
Kleedde mij in licht en luister,
glorie breng ik aan de Heer!

Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
Heel mijn hart jubelt voor de Heer.

strofe 2

(v) Als een bruid die straalt van blijdschap
klopt ons hart van vreugde voor het feest.

(m) Zoals priesters vol genade
die vervuld zijn met zijn Geest.

Heel mijn hart jubelt voor de Heer,
Heel mijn hart jubelt voor de Heer.