OV40 - Zoek eerst het koninkrijk van God

strofe 1

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien,
hallelu-haleluja!

refrein

Halleluja, halleluja,
halleluja, halle-halleluja!

strofe 2

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord.
dat door de Heer gesproken wordt,
hallelu-halleluja!

strofe 3

Bid en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan,
hallelu-halleluja!