OV397 - Jezus woont in mijn hart

refrein

Ooooh….Jezus woont in mijn hart.
Ooooh….Jezus woont in mijn hart.
Ooooh….Jezus woont in mijn hart.
Ooooh….Jezus woont in mijn hart.

strofe 1

(v) Het koninkrijk van God is hier,
(a) Jezus woont in mijn hart.
(v) Zijn machtige aanwezigheid,
(a) Jezus woont in mijn hart.
(v) Rondom zijn troon is heiligheid,
(a) Jezus woont in mijn hart.
(v) En louter licht en vrolijkheid,
(a) Jezus woont in mijn hart.

strofe 2

(v) Wij zijn een tempel voor zijn troon,
(a) Jezus woont in mijn hart.
(v) De hoeksteen is Hijzelf, Gods Zoon,
(a) Jezus woont in mijn hart.
(v) Hij komt terug en brengt ons thuis,
(a) Jezus woont in mijn hart.
(v) Wij wachten op Hem als zijn bruid,
(a) Jezus woont in mijn hart.