OV396 Hoor de bazuin, de hemel zingt!

strofe 1

Hoor de bazuin, de hemel zingt!
Alles is klaar het feest begint!
Kijk: bij de poort, die open staat,
wacht Jezus tot je binnengaat.

Een koningsmaal staat voor je klaar;
kom, proef zijn vred' en blijdschap maar.
Vol van zijn liefde zul je zijn,
van water maakt Hij nieuwe wijn!

refrein

Zing nu dankbaar een blij lied
voor de Heer,
kom, geniet van zijn liefde,
geef Hem eer!
Neem je plaats aan zijn tafel,
als zijn kind.
Alles is klaar het feest begint.
Alles is klaar het feest begint.

strofe 2

Wie honger heeft wordt goed gevoed;
de arme geeft Hij overvloed.
Hemel en aarde, paar je stem;
juich voor zijn goedheid, klap voor Hem!

brug

Jezus (Jezus), ik dank U (ik dank U)
voor uw liefde (voor uw liefde)
en vreugde (en vreugde).
Jezus (Jezus), ik dank U (ik dank U)
voor het goede (voor het goede),
dat U mij geeft (dat U mij geeft).

slot

Alles is klaar het feest begint.
Alles is klaar het feest begint.