OV394 - Genade en vrede

strofe 1

Genade en vrede zij u van de Vader;
als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u.
Genade en vrede zij u van de Vader;
als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u.

strofe 2

Genade en vrede zij u van de Vader;
als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u.
Genade en vrede zij u van de Vader;
als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u.

strofe 3

Genade en vrede zij u van de Vader;
als u zich ontledigt, verzadigt Hij u.
Genade en vrede zij u van de Vader;
als u zich ontledigt, verzadigt Hij u.

tegenstem

Genade zij u, vrede zij u.
Genade zij u, vrede zij u.