OV392 - Mijn Jezus ik hou van U

Mijn Jezus ik hou van U
Ik noem U mijn vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote verlosser
mijn redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Ik zal van U houden
in leven en dood
En ik wil U prijzen
zelfs dan in mijn nood
Als ik kom te sterven
dan roep ik tot U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom
Dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu