OV391 - Welkom heil'ge Geest van God

refrein

Welkom, heil'ge Geest van God,
waai over ons.
Maak onze harten rein.

O, welkom, heil'ge Geest van God,
waai over ons.
Maak onze harten rein.

strofe 1

Zoals koren op het veld
wordt bewogen door de wind,
buigen wij ons voor uw kracht,
opdat uw Geest het werk begint.

strofe 2

Schenk uw levensadem, Heer,
want wij buigen voor U neer.
Laat geen angst of trots bestaan
en maak ons heilig in uw naam.