OV388 - De woestijn zal bloeien als een roos

strofe

De woestijn zal bloeien als een roos
en de steppe zal jubelen en juichen,
want het levend water van Gods Geest
Maakt dorstig land tot waterbronnen.

refrein

Sta op Sion en juich,
Want de Here heeft u verlost;
want de lamme zal springen als een hert
en de stomme zal jubelen en juichen

brug

Lai, lai, lai …