OV381 - De zaligheid is van God

strofe 1

De zaligheid is van God.
Die samen met het Lam
regeert op zijn troon.
Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
Heerlijkheid sterkte en kracht.

refrein

Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Amen!

strofe 2

En wij de verlosten zijn sterk
door 't woord van ons getuigenis.
En wij roepen uit:
Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
Heerlijkheid, sterkte en kracht.