OV376 - Maak ons een leger, o Heer

refrein

Maak ons een leger, o Heer.
Roep al uw kinderen bij elkaar.
Maak ons een leger, o Heer,
dat uw rijk bekend maakt
dat uw woord bewaart
en uw heerlijkheid openbaart.

strofe 1

Eén hoop, één hart, één volmacht
bindt mensen aan elkaar.
Maak 't uitverkoren volk bereid.
Laat ons uw grote opdracht
vervullen met elkaar,
in eenheid aan U toegewijd.

strofe 2

O, hoe bewond'renswaardig,
hoe prachtig is uw plan,
dat U ons hier gebruiken wilt.
Barmhartig en genadig
voert u het leger aan.
Wij zullen gaan waar U beveelt.