OV375 - De Heer regeert

refrein

De Heer regeert! De Heer regeert! De Heer regeert!
Dat de aarde juicht, dat de aarde juicht,
dat de aarde juicht!
Dat het volk zich verheugt,
want Hij regeert.

strofe 1

Het vuur dat voor Hem uitgaat,
verteert zijn sterkste vijanden.
De bergen zijn als was
bij 't verschijnen van de Heer,
bij 't verschijnen van de Heer!

strofe 2

De hemel toont zijn heerlijkheid.
De volken zien zijn grootheid.
Want U, o Heer, bent verheven
boven al wat leeft,
boven al wat leeft!