OV373 - Voor de allerhoogste Heer

Voor de allerhoogste Heer
knielen wij in ootmoed neer
voor uw troon,
uw hoog verheven troon.

Heel ons wezen, ons verstand
geven wij nu in uw hand.
Maak ons met U verweven
tot één volmaakt patroon,
om het evenbeeld te worden
van uw Zoon.