OV371 - Heer U gaf aan mij

refrein

Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet.

strofe 1

Ik verblijd mij zeer in U,
mijn ziel verheugt zich en zingt.
Want U nam mijn lege leven
en legde uw liefde er in.

strofe 2

Toen mijn leven doelloos en leeg was
kwam U en gaf het weer zin.
Nu 's mijn hart vol lof en aanbidding.
want U maakte mij rijk binnenin.