OV367 - Hij is de machtige van Israël

strofe 1

Als God zijn stem doet horen in Israël
Dan zien wij al zijn luister en macht
Kom naar de heilige berg van God
Zing dit feestlied in de nacht

refrein

Hij’s de machtige van Israël,
de machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
in de sterkte van zijn Woord.
De machtige van Israël.

strofe 2

Dan toont Hij zijn kracht en de blinden zullen zien
De doven verstaan zijn stem
De tong van de stomme zal zingen in de nacht
De lamme zal dansen voor Hem

strofe 3

De dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos
De wildernis jubelt en lacht
Spreek tot het hart van wie moe is en bang
Wees sterk, de Heer vernieuwt uw kracht.