OV364 - Prijs onze Heer

strofe

Prijs onze Heer,
Hij alleen is de machtige God,
vol van majesteit.
Kom en buig neer,
loof zijn heilige naam.

Breng dan aan Hem
als een offer een zoete geur,
de gebeden van je hart
naar zijn troon.
Geef Hem dank en eer.

refrein

De Heer almachtig,
zijn liefde duurt voor eeuwig.
Zijn trouw en goedheid gaan ons voor.
Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken
en zijn liefde blijft.