OV361 - Als David

strofe 1

Als David dans ik uit alle macht
toen de ark werd teruggebracht.
Voor God, de hoogste Koning.
Als Miriam speel ik de tamboerijn,
zingen, klappen en vrolijk zijn.
Voor God, de hoogste Koning.

refrein

Heer, wij komen voor U,
wij prijzen U in koor.
Eren en aanbidden U,
Jezus ging ons voor.

strofe 2

Ik loof de Heer zoals Juda deed,
voor het volk met de vijand streed.
Voor God, de hoogste Koning.
Ik juich als Jozua in zijn naam,
macht en muur zullen wij verslaan.
Voor God, de hoogste Koning.