OV359 - De hemel juicht

strofe 1

De hemel juicht
tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt
voor de schoonheid van de Heer.

refrein 1

In eeuwigheid zal Hij
het lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
uit eerbied voor Gods Zoon.

strofe 2

Kom zing met mij
tot eer van de verrezen Heer;
Hij kocht ons vrij
met zijn leven en zijn eer.

refrein 2

In eeuwigheid zult Gij
het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
Uit eerbied voor Gods Zoon.