OV358 - Uw tederheid genas

Uw tederheid genas,
wat er bitter in mij was.
Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw liefde overwon,
keerde al mijn boosheid om.
Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw heil neem ik aan, o Heer.
Uw heil neem ik aan, o Heer.