OV357 Lof zij de Heer

refrein

Lof zij de Heer,
die ons doet triomferen,
Lof zij de Heer, die overwinnaar is!

strofe 1

Wie de wereld overwinnen
door het bloed van het Lam
leggen hier hun leven af, zelfs tot in de dood.

't Woord van ons getuigenis,
draagt in heel de wereld vrucht,
lichtend in de duisternis:
Jezus komt terug!
Jezus komt terug!

strofe 2

Door het bloed van onze Heiland
zijn wij van de vloek bevrijd,
Jezus' offer is voldoende,
eens en voor altijd.

Hij heeft satans macht gebroken,
nam de dood zijn rechten af.
Heeft het levend woord gesproken:
leef in eeuwigheid!
leef in eeuwigheid!