OV354 - Glorie aan God

refrein

Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.
Glorie aan God.

strofe 1

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon,
overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de Hoogste Heer!

strofe 2

Kondigt het aan
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!

Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer!
Jezus is Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

strofe 3

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.

Heilig en vrij,
alle tranen voorbij,
eeuwig vreugde van God,
lof, aanbidding:

Waardig het Lam,
waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!