OV349 - Hij is verheerlijkt

strofe

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.
Ik zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog Zijn naam.

refrein

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aarde
verheugen zich in Zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

-> engels