OV347 - Ik geloof in God de Vader

strofe 1

Ik geloof in God de Vader,
Schepper die de schepping draagt.
In Zijn zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd,

aan het kruis de wereld redde,
onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.

refrein

Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.

strofe 2

Ik geloof in God de Trooster,
gaven van de Heil'ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt:
gaat en predikt en geneest.

Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt zijn naam:

refrein 2

Jezus U bent Heer, U bent Heer.
Jezus U bent Heer, U bent Heer.
Jezus U bent Heer, U bent Heer.
Jezus U bent Heer, U bent Heer.
Naam aller namen,
naam aller namen.