OV335 - U bent waardig te ontvangen

strofe 1

U bent waardig te ontvangen
de glorie van uw naam.
Want U bent de Heer der heerlijkheid,
de Schepper van 't heelal.

refrein

Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.

Ik aanbid U,
mijn leven geef ik U.
Ik buig mij voor U neer.

strofe 2

Als uw heil'ge Geest mij aanraakt,
neemt U mijn noden weg,
en ik hef mijn handen tot uw troon,
genade gaf U mij.

strofe 3

Al mijn banden hebt U losgemaakt,
U maakt gevang'nen vrij.
Ik verhef mijn stem en prijs uw naam
in alle eeuwigheid.