OV313 - Overwinnaar

strofe 1

In een donker graf gevangen
greep de dood Hem aan.
Jezus brak de sterkste banden.
Hij is opgestaan!

refrein

Overwinnaar (Overwinnaar).
Hij is verrezen (Hij is verrezen).
Overwinnaar (Overwinnaar).
Hij regeert in eeuwigheid.

strofe 2

Overweldigd door het duister,
leek Hij neergeveld.
Door zijn bloed brak Hij
de macht van zonde, dood en hel.

strofe 3

Niemand hoeft de dood te vrezen,
liefde keert het tij.
Wie gevangen zit in 't duister:
Christus maakt u vrij!

strofe 4

Naar de hemel opgevaren
draagt Hij nu zijn kroon.
Laat het door de wereld klinken:
glorie voor Gods Zoon!