OV307 - Verblijdt u zonen Gods.

strofe

Verblijdt u, zonen Gods, al gij zonen Gods
en verheugt u in de Heer, uw God.
Al gij dochters, dochters van de Heer,
danst in het rond en weest verheugd.
Want de Heer heeft grote dingen gedaan.

refrein

Gaat dan met vreugde zijn poorten binnen
en komt met lofzang in zijn heiligdom.
Komt prijs de Heer met ons,
Groot is zijn trouw aan ons.
Zijn Woord is vlees geworden onder ons.