OV299 - Wees blij

refrein

Wees blij, want Hij, Koning Jezus,
de Hoop, de Vrede, woont in ons.
Hij leeft, Hij leeft, zijn Geest is in ons.
Sta op, o machtig leger. Hij regeert!

strofe 1

Nu is het tijd te bouwen
aan zijn Koninkrijk,
terug te nemen het land,
dat Hij ons gaf.

Hij komt in majesteit,
brengt overwinning in de strijd.
De wereld ziet: Hij is de Heer!

strofe 2

God is aan 't werk in ons,
volvoert in ons zijn plan,
Hij bouwt een rijk, niet van woorden,
maar van kracht.

Al wat onmoog'lijk is,
bewerkt Hij door zijn wonderen.
De eer en glorie is aan Hem!

strofe 3

Al zijn wij zwak,
door zijn genade zijn wij sterk,
wij zijn als klei
en Hij vormt ons naar zijn beeld.

Zelfs onze zwakheden keert
Hij ten goede door zijn Geest
en toont zijn glorie door ons heen!