OV298 - Hosanna in de hoge

strofe 1

Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.

refrein 1

Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer, mijn God.
Hosanna in de hoge.

strofe 2

Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.

refrein 2

Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer, mijn God.
Glorie voor de Koning.