OV293 - Bereidt de weg van de Heer

strofe 1

Bereidt de weg van de Heer,
effent de baan in Jezus' naam.
Hij zal de poorten van uw hart binnengaan.
Hosanna, wij volgen de Heer.

refrein

Wij zullen heel de aarde vullen met lof.
Jezus is Heer, aan Hem alle eer.
Wij willen Hem alleen,
geen ander als Heer.
Hosanna, wij volgen de Heer.

strofe 2

En Jezus komt weer terug,
wij zullen Hem zien in al zijn pracht,
vol glorie en macht,
maar wij ervaren nu reeds zijn koningschap.
Hosanna, wij dienen de Heer.

strofe 3

Zijn rijk breekt krachtig baan.
De schepping wordt vrij
onder zijn heerschappij.
Eens buigt zich elke knie
en juicht elke tong:
Hosanna, want Jezus is Heer.