OV288 - Hef je hoofd omhoog

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
Zing, hosanna voor de Heer.

Vol van heerlijkheid is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij de Koning komt.