OV283 - Eer aan de Vader

refrein

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon,
eer aan de Geest van God, halleluja!

strofe 1

Miljoenen eng'len voor zijn troon
aanbidden Hem, de grote Koning.

strofe 2

Het Lam van God is waardig
te ontvangen sterkte, lof en heerlijkheid.

strofe 3

Kom Schepper Geest, vervul ons leven.
Gij Trooster uit de Vader.