OV267 - Groot is de Heer

strofe

Groot is de Heer, Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij 's waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.

refrein

Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer.
Groot is de Heer.