OV263 - Er is een Verlosser

strofe 1

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias
Heilig God is Hij.

strofe 2

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar lam van God, Messias,
maakt van zonde vrij.

refrein

Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
Uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

strofe 3

Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.