OV257 - Uw lieflijk aangezicht

Uw lieflijk aangezicht
wil 'k altijd voor mij zien.
Dit vraag ik U.
Mijn diepst verlangen is,

dat nergens in mijn hart
verborgen liefdes zijn.
Geen ander op de troon
dan Jezus, U alleen.