OV246 - Koning Jezus

strofe 1

Koning Jezus, prijst Koning Jezus.
Geeft Hem glorie en ere en macht,
Koning Jezus.

Voor uw majesteit hef ik mijn handen op.
Heer, ik prijs U, 'k aanbid U, 'k bemin U,
halleluja!

strofe 2

Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Voor uw majesteit hef ik mijn handen op.
Heer, ik prijs U, 'k aanbid U, 'k bemin U,
halleluja!