OV245 - Hier in Uw heiligdom

strofe 1

Hier in Uw heiligdom
Dicht bij de troon
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn
Zo komen wij tot U
Met heilig ontzag
Als uw Geest ons trekt tot U

strofe 2

Rein door Uw zuiver bloed
Met zekerheid
Dat wij geborgen in Uw liefde zijn
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van Uw Geest

strofe 3

Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien