OV236 - Heilig, heilig, heilig

strofe 1

Heilig, heilig, heilig,
Here God almachtig vroeg in de morgen
wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drieenig God, die een in wezen zijt.

strofe 2

Heilig, heilig, heilig,
Gij blijft ons verborgen,
wijl' voor zondig' ogen
uw glans verdwijnt in nacht.
Gij alleen zijt heilig,
geen is uws gelijke,
volmaakt in liefde, heiligheid en macht!

strofe 3

Heilig, heilig, heilig!
Here God almachtig,
heel de schepping prijst U
in aard' en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drieenig God, die een in wezen zijt.