OV231 - Als wij zingend komen

Als wij zingend komen voor zijn majesteit,
vieren wij de overwinning na de strijd.
Want de Heer verlost
en maakt zijn kind'ren vrij.
Samen gaan wij voort met Hem.
Hij's de Bevrijder.

Het tweesnijdend zwaard
ligt vast in onze hand.
Door zijn belofte erven wij het land.
Wij binden de vijand door Gods rechterhand
en zo komt de vervulling
van zijn plan tot stand.