OV226 - Ik wil zingen van mijn Heiland

strofe 1

Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.

refrein

Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

strofe 2

'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij 't rantsoen gewillig gaf.

strofe 3

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht.

strofe 4

Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij 't leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn.